martes, 25 de enero de 2011

Noticias Pakea


EKFB-Euskal Kirol Federazioen Batasunak kudeatzen duen Udal Bela Eskolak eta Unai Basurko nabigariak hitzarmena sinatu dute gaur Pakea Bizkaia Proiektua garatzen ari den belaren irakaskuntza eta hedapena eta ingurumen ekintzak gauzatu ahal izateko. Akordioak lau urteko iraupena izango du eta horren arabera udal Bela Eskolak Aretoa utziko dio doan Unai Basurkok zuzentzen duen erakundeari.
Getxoko Udalaren eta itsasgizon ospetsuaren arteko elkarlanak aurrekaria du udalerrian bela kirola sustatze eta zabaltze aldera sinatu zuten lankidetza-hitzarmenean.

Getxoko eta nguruko ikastetxeetako 4.000 bat ikasle dira Pakea-Bizkaia egitasmoak Kirol Portuan dituen instalazioetatik, eta horregatik da hain beharrezkoa Udalak aipatutako Aretoa uztea.

Kiroletako zinegotziak, Alvaro Gonzalezek, gogoratu du Eskola 2008ko amaieran sortu zela “eta bere helburua belaren kirola demokratizatzea zela, hau da, belaz gozatzeko aukera mundu guztiari zabaltzea, eta horrez geroztik buru belarri aritu da kirol jarduera hori sustatzeko lanean. Berriro itsasora eta belara begira jartzeko aukera izan da, eta gazteak eta umeak erakartzeko kirola egitea baino hoberik ez dago”. Helburu hori lortze aldera hainbat jarduera antolatzen dira, hala nola, kirola eskola, asteburuko irteerak eta estropadak, eta lankidetza beste erakunde batzuekin era askotako ikastaroak, mintegiak eta hitzaldiak antolatzeko. Horiei gehitu beharko zaizkie hemendik aurrera Eskolako Aretoan egingo diren Pakea-Bizkaia egitasmoaren ekintzak, aretotik egunero 50 ikasle igaroko direla.

Unai Basurkok, bere aldetik, hitzarmenaren aurkezpen ekitaldian zehar, adierazi duenez “lortu behar dugu bela Getxon sartzea. Nabigari eta Getxoko bizilagun gisa, nire ametsa da eta egunero egiten dut lan horren alde. Garrantzitsua da bela urte osoan egitea. Hemen urte osoan nabigatzeko baldintzak ditugu. Eta Eskola Getxoko bizilagun eta ume gehiagori zabaltzeko giltza da”.

EKFBko presidenteak, Rafael Munillak, azkenik, Pakea-Bizkaia egitasmoaren jarduerak guztiz bat datozela Bela Eskolakoekin nabarmendu du, eta horregatik, epe labur, ertain eta luzerako hitzarmena sinatzen dela. Udal Bela Eskola bela egiten hasteko eta kirol hori sustatzeko zentroa da, “Getxo eta Abrako badia osora zabalik dagoena. Belak duen izaera elitista garaitu eta gizartera gehiago hurbildu behar dugu”, esan du Munillak.
Ohar honen hedapena eskatzen dizuegu.Aldez aurretik,beti eskaintzen diguzuen arreta eskertzen dizuegu. Begirunez.

La Escuela de Vela municipal, gestionada por la Unión de Federaciones Deportivas Vascas EKFB, y el navegante Unai Basurko han firmado hoy un convenio para fomentar la enseñanza y difusión de la vela y actividades relacionadas con el medio ambiente que viene desarrollando el Proyecto Pakea Bizkaia. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y por el mismo la Escuela de Vela municipal cederá de forma gratuita una de sus Aulas a la entidad que dirige Unai Basurko.
La colaboración entre el Ayuntamiento de Getxo y el conocido navegante tiene su precedente en el convenio de colaboración que se firmó el pasado año para el desarrollo de actividades relacionadas con el fomento y promoción de la vela en el municipio.
En total, durante el curso 2010-2011 pasarán cerca de 4.000 alumnos de colegios Getxo y de la zona por las instalaciones que el proyecto Pakea-Bizkaia dispone en el Puerto Deportivo, por lo que se hacía necesaria la cesión de la citada Aula por parte del Ayuntamiento.
El concejal de Deportes, Alvaro González, ha recordado que la Escuela se creó a finales de 2008 “con el objetivo de democratizar el deporte de la vela, poner al alcance de todo el mundo el disfrute de este deporte, y, desde entonces, se ha volcado en el fomento de dicha actividad deportiva. Ha sido la oportunidad para volcarnos de nuevo con la mar y con la vela, y nada mejor que la actividad física para atraer a jóvenes y niños”. A tal fin se vienen organizando actividades que pasan por el deporte escolar, organización de salidas de fin de semana y regatas, y la colaboración con otras entidades para la realización de cursos, seminarios y conferencias de diversa índole. A ellas se sumarán, a partir de ahora, las iniciativas del proyecto Pakea-Bizkaia que se desarrollarán en el Aula de la Escuela, por la que pasarán a diario un total de 50 alumnos y alumnas.

Unai Basurko, por su parte, ha señalado durante la presentación del convenio, que “hay que conseguir que la vela cale en Getxo. Como navegante y vecino del municipio es mi sueño y por lo que trabajo día a día. Es importante que la práctica de la vela sea durante todo el año. Aquí se dan las condiciones para navegar todo el año. Es la llave que puede abrir la Escuela a más vecinos y niños y niñas de Getxo”.

El presidente de EKFB, Rafael Munilla, por último, ha subrayado que las actividades del Proyecto Bizkaia encajan perfectamente en la Escuela de Vela por lo que se firma un convenio a corto, medio y largo plazo. La Escuela de Vela municipal es un centro de iniciación y promoción, “abierto a toda la bahía de Getxo y del Abra. Es necesario derrotar el carácter elitista del deporte de la vela y acercarlo más a la sociedad”, ha dicho Munilla.

Bilbao Press

No hay comentarios: